วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ท.พ.ส.ภูผาญาติการาม บ้านพรุ ตอนที่ 01 วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

TaluiTamtawan The Passion of Life :

#นมัสการ #พระครูบวรสรนาท อธิชาติ ฐานิสฺสโร อดิษสร

#ที่พักสงฆ์ภูผาญาติการาม #บ้านพรุ

#ถ่ายทำตัดต่อด้วยมือถือ

#วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

#อนุโมทนาบุญ ครับYoutube | https://youtu.be/Gt8LpsquokM

== == == == == == == ==

Special Thanks | ลุงหนวด , Kong Penance

Location | ท.พ.ส.ภูผาญาติการาม บ้านพรุ

Song | ห้องสมุดเพลง== == == == == == == ==

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หลาดลาน สวล. FEM Green Market 15 ตุลาคม 2562 [ 15/10/2019 ]

#หลาดลานสวล. #FEM #GreenMarket

15 ตุลาคม 2562 [ 15/10/2019 ]Smartphone Filmmaker

Blogger Vlogger Youtuber

https://youtu.be/hJ04M4jTVcM

== == == == == == == == == ==

FEM Green market หลาดลาน สวล.

ทุกเช้า วันอังคาร ณ ลาน หน้า

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. หาดใหญ่

== == == == == == == == == ==

Sustainable Development Goals

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

== == == == == == == == == ==

ด้วยความปราถนาดีจาก

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. หาดใหญ่

== == == == == == == == == ==

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วิถึชีวิตของคุณน้องเชอร์รี่ ขายขนมกรอบเค็มสูตรคุณยาย เพื่อหาทุนการศึกษา ...

#FEMPSUChannel #SustainableDevelopmentGoals #SDGs

เป้าหมาที 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง

ส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำ ที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

8.3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่สนับสนุนการสร้างงาน

ความเป็นผู้ประกอบการ ขนาดเล็ก ซึ่ง...การขายขนม กรอบเค็มสูตรคุณยาย เพื่อหาทุนการศึกษา

และหารายได้ช่วยครอบครัว คือวิถึชีวิตของคุณน้องเชอร์รี่

สอดคล้องกับ SDGs 8Youtube

https://youtu.be/zlYzoW6PVtcCAST

Actor 1 คุณน้อง เชอร์รี่ | Actor 2 คุณยาย

Tel. 098 - 015 - 0778PRODUCED BY

Pongbaworn SuwannattachoteDIRECTED BY

Asst. Prof. Dr. Kua-Anan TechatoCONSULTANT BY

Assoc. Prof. Dr. Chatchai RattanachaiYoutube https://youtu.be/zlYzoW6PVtc

== == == == == == == == == == == == ==

Thanks for Like & Share & Subscriptions

FEM PSU Online Channel

== == == == == == == == == == == == ==

ด้วยความปราถนาดีจาก

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. หาดใหญ่

== == == == == == == == == == == == =

Reported by Pongbaworn Suwannattachote

#จากจร #สนทะเล [ ต้นฉบับ พ.ศ.2530 ] Original Sontalae Production

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562