วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Preparing to Europe :: การเตรียมตัวไปเที่ยวยุโรป ::

Preparing to Europe :: การเตรียมตัวไปเที่ยวยุโรป ::

1.Choose your Specified dates & Period : 
กำหนดระยะเวลาเดินทางและวันเดินทาง 

2.Choose your destination : 
การเลือกสถานที่ ที่อยากจะไปเที่ยวยุโรป มีทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูเขา ทะเลสาบ โบสถ์ วิหาร แม่น้ำ แหล่งช็อปปิ้ง

3.Ensure your passport is current : 
ตรวจดูวันหมดอายุพาสปอส จะต้องไปทำใหม่ หรือไม่

4.Bank Statement : 
ขอใบรับรองบัญชีเงินฝาก สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ เสีย ค่าธรรมเนียม ขอเอกสาร 6 เดือน 100 บาท เกิน 6 เดือน 200 บาท ส่วน ธนาคารอื่น สอบถามเองนะครับ

5.Book your Flight : 
เลือกสถานที่จากข้อ 1 ได้แล้ว ที่นี้การจองตั๋วเครื่องบิน จะเลือกสายการบินไหน ขึ้นอยู่กับ เมือง ที่จะไปและ เวลาการเดินทาง ที่สะดวก ครับ

6.Get Travel Insurance : 
ซื้อประกันการเดินทางท่องเที่ยว

7.Book your hotel room : 
จองที่พัก ผ่านเว็บต่างๆ เช่น Hotel.com, Agoda.com , หรือเว็บ โรงแรมนั้นๆ

8.Book your raillway tickets : 
จองตั๋วรถไฟ ถ้าเดินทางข้ามประเทศหลายประเทศในกลุ่มยุโรป แนะนำให้เลือก First Class สามารถจองกับ เอเจนซี่ ในกรุงเทพฯ ได้ หรือ จองกับเว็บ ของ รถไฟโดยตรง

9.Visa : 
หลังจากนั้น ต้องไปขอวีซ่าด้วยตนเอง ตะลุยตามตะวันเลือกที่จะไปขอวีซ่าที่สถานทูต ฮังการี่ เนื่องจาก การขอวิซ่าเดินทางท่องเที่ยว ยุโรป ประเภท เซ่งเก็น สามารถขอที่เดียวเดินทางได้ทุกประเทศในยูโรป ในระยะเวลา ที่กำหนด

10.Travel bag :
จัดกระเป๋าเดินทางเตรียมเฉพาะอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นเพื่อควบคุมน้ำหนัก กระเป่าครับ

11.Let's go Journey Europe with TaluiTamtawan
http://www.taluitamtawan.com/journey/Europe/