วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Khaochun Resort :: Review by TaluiTamtawan.Com :: เขาชันรีสอร์ท 1 หมู่ 7 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ::

Khaochun Resort :: Review by TaluiTamtawan.Com :: เขาชันรีสอร์ท 1 หมู่ 7 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ::


การสัมผัสบรรยากาศ ทะเลสาบสงขลา พักรีสอร์ท ใกล้ชิดธรรมชาติ ศึกษาเรืองราว ประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมาในอดีต จนเป็นตำนาน การเสด็จประภาสของ ร.5 รวมทั้ง ชมวิว เกาะสี่ เกาะห้า ได้ที่นี่ เขาชันรีสอร์ท เกาะหมาก ปากพะยูน 
- See more at: http://www.taluitamtawan.com/resort&spa/KhaochunResort/

ปัจจุบัน เขาชันรีสอร์ท เกาะหมาก ปากพะยูน บริการห้องพัก สำหรับ หมู่คณะฯ ในการท่องเที่ยวพักผ่อน ทะเลสาบสงขลา ที่รองรับ การจัด ประชุมกลุ่ม หรือ สัมมนา แนวเอกเขนก แบบเป็นกันเอง พร้อมห้องพักราคาหลักร้อย ให้บริการ
- See more at: http://www.taluitamtawan.com/resort&spa/KhaochunResort/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น