วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Welcome to Penang Heritage Trust @ Songkhla Heritage Trust

Talui Songkhla Ole Town Style on sunday 10' 2015
งานต้อนรับสมาคมท่องเที่ยว Penang Heritage Trust ณ หับ โห้ หิ้น คือ โรงสีแดง ถนนนครนอก สงขลา
มีกิจกรรม นั่งรถชมเมือง ชมสมิหลา ชมแหลมสนอ่อน หัวพญานาค ชมพิพิธภีณฑ์ บ้านป๋าเปรม ชมพิพิธภัณฑ์สงขลา ชมมัสยิด บ้านบน แล้ว ฝนก็ตกหนักลงมา

นั่งรถท่องเที่ยวฯ กลับมา ทานอาหาร Welcome dinner at หับ โห้ หิ้น มีการแสดง นักเรียนโรงเรียน เทศบาล 1 ชุด นางเงือกน้อย

ฝนหยุด เดินชม ถนนนางงาม ศาลหลักเมือง สงขลา ที่เก้าห้อง มา.. ทำพิธีเปิด ART STREET อย่างเป็นทางการ ที่ ผนังอาคารเก่า ร้านฟูเจา แยก ถนนรามัญ ต้ดกับถนนนางงาม ตรงข้าม ร้าน #EP'sCafe #ร้านเกาะไทย


Reported by TaluiTamtawan Traveller Guide & Reviewer
http://www.taluitamtawan.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น