วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Talui Tamtawan's live broadcast : ขับรถชมวิวบนสะพานยกระดับ 16 กิโลเมตร “ใสกลิ้ง-หัวป่า” ข้ามจุดเหนือสุดของทะสาบสงขลา ที่ ทะเลน้อย เชื่อมระหว่าง พัทลุง - สงขลา ชมฝูง ควายน้ำ และ นก นานาชนิด พร้อม ชมวิว

Talui Tamtawan's live broadcast : ขับรถชมวิวบนสะพานยกระดับ 16 กิโลเมตร “ใสกลิ้ง-หัวป่า” ข้ามจุดเหนือสุดของทะสาบสงขลา ที่ ทะเลน้อย เชื่อมระหว่าง พัทลุง - สงขลา ชมฝูง ควายน้ำ และ นก นานาชนิด พร้อม ชมวิวสะพานทะเลน้อย แห่งนี้ ชื่อเล่นว่า สะพานเอกชัย มีเลน จักรยาน 2 ข้าง ทาสีแดงไว้ แต่ รถยนต์ ขัยค่อนข้างเร็ว ปั่น จักรยาน ต้อง ระมัดระวัง ครับ

มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550Youtube Mobile Live : https://youtu.be/gb2LzTu1TtE

Location : สะพานเอกชัย บ้านหัวป่า - บ้านใสกลิ้ง ทะเลน้อย - ระโนด

GPS : 7.763342, 100.183564

Google Map : https://goo.gl/maps/2G3nCjrEmdxสะพานที่ยาวที่สุด ใน ทะเลน้อย คือ ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท โดยใช้ชื่อรหัสสายทาง พท.3037 เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นสายทางที่สร้างตามแนวระหว่างทะเลน้อยกับทะเลหลวงของทะเลสาบสงขลา ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างถนนลูกรังกันมาก่อน แต่มีปัญหาถนนพังชำรุดง่ายและเมื่อถึงฤดูน้ำหลากก็ยังเป็นแนวขวางทางระบายน้ำระหว่างทะเลน้อยกับทะเลหลวง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ดำเนินการก่อสร้างสายทางตามโครงการภายใต้แผนบูรณาการงบประมาณพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยให้กรมทางหลวงชนบทเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าวเฉพาะส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จำนวน 50 ล้านบาท และใช้งบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549 ในการดำเนินก่อสร้างต่อไปอีก 549 ล้านบาท โดยเส้นทางในช่วงที่ 2 เป็นทางยกระดับระยะทาง 5.450 กิโลเมตรเดิมถนนสายนี้ชื่อ “ถนนสายบ้านไสกลิ้ง – บ้านหัวป่า ภายหลังเปิดการใช้งานสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง ได้ขอความเห็นจากทุกภาคส่วนให้ร่วมเสนอชื่อถนนสายดังกล่าว เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นชื่อที่ไดรับการยอมรับในการเรียกใช้ ซึ่งผลการรับฟังเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นร่วมกันให้ตั้งชื่อถนนใหม่จากเดิม “ถนนสายบ้านไสกลิ้ง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง – บ้านหัวป่า อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา” เปลี่ยนเป็น “ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” เพื่อให้เหมาะสมกับปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก Wiki @ https://goo.gl/czW8P0== == == == == == == == == == == == == == ==Follow TaluiTamtawan @ ติดตาม ตะลุยตามตะวันได้ที่Teavel Guide & Review http://www.TaluiTamtawan.Com

Fanpage https://www.facebook.com/taluitamtawan== == == == == == == == == == == == == == == == ==Wํould you Subscribe Youtube TaluiTamtawan Channel, Please ?Gadgets Reviews Channel :

https://goo.gl/Gn1jzWFood & Beverage Reviews Channel :

https://goo.gl/ahZH7JTravel Guide & Review Channel :

https://goo.gl/lfPFS4TaluiTamtawan Original Channel :

https://www.youtube.com/user/taluitamtawanThanks for watching www.TaluiTamtawan.Com , Since@2003

ByeBye, Seeyou.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น