วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Mobile Communication on facebook live การทดสอบรายงานสดด้วยมือถือ สถานการ...

#การเรียนรู้ตามอัธยาศรัย

#แบบฝึกหัด #ทดสอบ

#มือถือสื่อสาร #เตรียมรับสถานการณ์ #ภัยพิบัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น